News:


     

Main Menu

Вицове

Started by RavenHeart, January 11, 2008, 10:51:26 AM

Previous topic - Next topic

__Metallica__

Ð'аща и син в зоопарк.
Ð"еÑ,еÑ,о дърпа баща си :
-ТаÑ,е, Ñ,аÑ,е! Ð'иж! Ð'оядисана кобила!
Ð'ащаÑ,а въздъÑ...ва:
-Не сине, Ñ,ова е зебра... Майка Ñ,и е.... боядисана кобила.
"Forum fighter - Bullshit writer awards" - jury
berty - The Gladiator

enjoyca

2 часа през нощÑ,а, бар, всичко е заÑ,ворено.
ОÑ, дупкаÑ,а се показва немскаÑ,а мишка, оглежда се - няма коÑ,ка, Ñ,ичка към бара, налива си бира,
изпива я на екс и с всичка сила Ñ,ича обраÑ,но към дупкаÑ,а.
След минуÑ,а се показва Ñ,,ренскаÑ,а мишка, оглежда се - няма коÑ,ка, Ñ,ича към бара, налива си вино,
изпива го и бяга към дупкаÑ,а.
МексиканскаÑ,а мишка - показва се, няма коÑ,ка, бар, Ñ,екила, дупка.
Показва се българскаÑ,а мишка - няма коÑ,ка, Ñ,ича към бара,налива си 100 грама ракия,
изпива, оглежда се, няма коÑ,ка, налива си вÑ,ора, пие - няма коÑ,ка,
Ñ,реÑ,а - няма коÑ,ка, чеÑ,върÑ,а, пеÑ,а… след пеÑ,аÑ,а сяда, оглежда се - все още няма коÑ,ка,
започва да разгрява мускулиÑ,е и злобничко Ñ,ака си мърмори: “Ми че го чекаме, деба маа му”…
DN x 15
AoD clan

Sineater        OL/WC                                          
Hronos          SK/BD


enjoyca

- Защо закъсня?
- УдариÑ... си главаÑ,а във възглавницаÑ,а и изгубиÑ... съзнание за два часа...
DN x 15
AoD clan

Sineater        OL/WC                                          
Hronos          SK/BD


RavenHeart

Една блондинка пиÑ,а прияÑ,ел:
- Как се превежда i dont know?
- Незнам
- СÑ,ранно, когоÑ,о и да пиÑ,ам никой не знае

DN: Infiniti x5
Char: RavenHeart - SPS/EE 80+ nobless
Clan: NW
Lord: rafiooo
Alliance: Triad
Castle: Aden

__Metallica__


;D

КаÑ,аджия спира кола.
-Ð"обър вечер!-казал каÑ,аджияÑ,а.
-Ð"о'Ñ€ вечир!-оÑ,върнал водача на превозноÑ,о средсÑ,во.
-Ð'ие май сÑ,е пили?
-ШШШииу! Ти си пили...аз съм орел!
"Forum fighter - Bullshit writer awards" - jury
berty - The Gladiator